Trình chuyển đổi FB2 sang AZW3

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi FB2 sang AZW3.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành AZW3?

  1. Chọn file FB2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FB2 sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn
Hãy thử chuyển đổi AZW3 với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang AZW3:

Chuyển đổi FB2 sang AZW3 với file ví dụ FB2 của chúng tôi.