Trình chuyển đổi LIT sang EPUB

Chuyển đổi LIT sang EPUB

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Microsoft eBook File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi LIT sang EPUB.

Làm cách nào để chuyển đổi file LIT thành EPUB?

  1. Chọn file LIT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ LIT sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm LIT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ LIT sang EPUB:

Chuyển đổi LIT sang EPUB với file ví dụ LIT của chúng tôi.