Trình chuyển đổi LIT sang MOBI

Chuyển đổi LIT sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Microsoft eBook File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi LIT sang MOBI.

Trình chuyển đổi mobi

Trình chuyển đổi mobi
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/lit/example.lit)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang LIT:
Trình chuyển đổi MOBI sang LIT

Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm LIT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ LIT sang MOBI:
Chuyển đổi LIT sang MOBI với file ví dụ LIT của chúng tôi.