Trình chuyển đổi LIT sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Microsoft eBook File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi LIT sang MOBI.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file LIT thành MOBI?

  1. Chọn file LIT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ LIT sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm LIT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ LIT sang MOBI:

Chuyển đổi LIT sang MOBI với file ví dụ LIT của chúng tôi.