Trình chuyển đổi LRF sang EPUB

Chuyển đổi LRF sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Sony Portable Reader File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi LRF sang EPUB.

Trình chuyển đổi epub

Trình chuyển đổi epub
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/lrf/example.lrf)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Nhúng phông chữ:
  Trợ giúp
 • Phiên bản:
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang LRF:
Trình chuyển đổi EPUB sang LRF

Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm LRF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ LRF sang EPUB:
Chuyển đổi LRF sang EPUB với file ví dụ LRF của chúng tôi.