Trình chuyển đổi LRF sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Sony Portable Reader File sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi LRF sang EPUB.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file LRF thành EPUB?

  1. Chọn file LRF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ LRF sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm LRF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ LRF sang EPUB:

Chuyển đổi LRF sang EPUB với file ví dụ LRF của chúng tôi.