Trình chuyển đổi LRF sang PDF

Chuyển đổi LRF sang PDF

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Sony Portable Reader File sang Portable Document Format bằng trình chuyển đổi LRF sang PDF.

Làm cách nào để chuyển đổi file LRF thành PDF?

  1. Chọn file LRF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ LRF sang PDF
  4. Tải file PDF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ PDF sang LRF:

Trình chuyển đổi PDF sang LRF
Hãy thử chuyển đổi PDF với file thử nghiệm LRF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ LRF sang PDF:

Chuyển đổi LRF sang PDF với file ví dụ LRF của chúng tôi.