Trình chuyển đổi PAGES.ZIP sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Pages Document sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi PAGES.ZIP sang EPUB.

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file PAGES.ZIP thành EPUB?

  1. Chọn file PAGES.ZIP mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PAGES.ZIP sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm PAGES.ZIP

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ PAGES.ZIP sang EPUB:

Chuyển đổi PAGES.ZIP sang EPUB với file ví dụ PAGES.ZIP của chúng tôi.