Trình chuyển đổi PDB sang EPUB

Chuyển đổi PDB sang EPUB

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Program Database sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi PDB sang EPUB.

Làm cách nào để chuyển đổi file PDB thành EPUB?

  1. Chọn file PDB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDB sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang PDB:

Trình chuyển đổi EPUB sang PDB