Trình chuyển đổi PDB sang MOBI

Chuyển đổi PDB sang MOBI

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ Program Database sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi PDB sang MOBI.

Làm cách nào để chuyển đổi file PDB thành MOBI?

  1. Chọn file PDB mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ PDB sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang PDB:

Trình chuyển đổi MOBI sang PDB