Trình chuyển đổi HWP sang TCR

Chuyển file của bạn từ Hanword Document sang Psion Series 3 eBook File bằng trình chuyển đổi HWP sang TCR.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HWP thành TCR?