Chuyển đổi file văn bản của bạn sang định dạng ebook FB2

Trình chuyển đổi FB2 trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi sách điện tử hoặc tài liệu sang định dạng FictionBook FB2. Cung cấp URL dẫn đến file mà bạn muốn chuyển đổi sang FB2 hoặc tải lên file từ máy tính của bạn. Tùy chọn bạn có thể chọn thiết bị mục tiêu của mình để cho ra kết quả với chất lượng tốt hơn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm
Trình chuyển đổi FB2

Trình chuyển đổi FB2 của chúng tôi hỗ trợ rất nhiều định dạng nguồn như ePub sang FB2, TXT sang FB2, DOC sang FB2, LIT sang FB2, LRF sang FB2, PDF sang FB2 và nhiều hơn nữa.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về định dạng Fiction-Book FB2 trên trang web này.