Trình chuyển đổi DOCX sang FB2

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi DOCX sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành FB2?

  1. Chọn file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOCX sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ FB2 sang DOCX:

Trình chuyển đổi FB2 sang DOCX
Hãy thử chuyển đổi FB2 với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang FB2:

Chuyển đổi DOCX sang FB2 với file ví dụ DOCX của chúng tôi.