Trình chuyển đổi DOCX sang LIT

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi DOCX sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành LIT?

  1. Chọn file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOCX sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang LIT:

Chuyển đổi DOCX sang LIT với file ví dụ DOCX của chúng tôi.