Trình chuyển đổi DOCX sang LRF

Chuyển file của bạn từ Microsoft Word Open XML Document sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi DOCX sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DOCX thành LRF?

  1. Chọn file DOCX mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DOCX sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm DOCX

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ DOCX sang LRF:

Chuyển đổi DOCX sang LRF với file ví dụ DOCX của chúng tôi.