Chuyển đổi file văn bản của bạn sang định dạng ebook Microsoft LIT

Trình chuyển đổi LIT

Với trình chuyển đổi LIT trực tuyến miễn phí này, bạn có thể chuyển đổi ebook hoặc tài liệu sang định dạng ebook Microsoft LIT. Tải lên file hoặc cung cấp URL cho trình chuyển đổi và nhấn "Chuyển đổi file". Sau một lúc, bạn có thể tải xuống ebook LIT và chuyển nó đến thiết bị đọc ebook của bạn.

Trình chuyển đổi lit

Trình chuyển đổi lit
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/mobi/example.mobi)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Microsoft đã ngừng chương trình đọc Microsoft vào tháng 8 năm 2012, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều thiết bị hỗ trợ định dạng ebook LIT.