Trình chuyển đổi FB2 sang LIT

Chuyển file của bạn từ FictionBook 2.0 File sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi FB2 sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file FB2 thành LIT?

  1. Chọn file FB2 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ FB2 sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm FB2

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ FB2 sang LIT:

Chuyển đổi FB2 sang LIT với file ví dụ FB2 của chúng tôi.