Trình chuyển đổi DJVU sang FB2

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang FictionBook 2.0 File bằng trình chuyển đổi DJVU sang FB2.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành FB2?

  1. Chọn file DJVU mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DJVU sang FB2
  4. Tải file FB2 của bạn