Chuyển đổi file sang định dạng ebook LRF của Sony

Chuyển đổi tài liệu của bạn như văn bản, PDF hoặc ebook sang định dạng LRF của Sony. Chỉ cần tải lên file hoặc cung cấp đường dẫn liên kết đến tài liệu bạn muốn chuyển đổi sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm
Trình chuyển đổi LRF

Trình chuyển đổi ebook này cho phép bạn chuyển đổi từ nhiều định dạng khác nhau, bao gồm EPUB sang LRF, PDF sang LRF, HTML sang LRF, COMIC sang LRF, MOBI sang LRF, LIT sang LRF và nhiều hơn nữa. Hãy thử và xem trình chuyển đổi ebook có phù hợp với bạn không.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về LRF và BBeB (Broad Band eBook) tại đây.