Chuyển đổi file sang định dạng ebook LRF của Sony

Trình chuyển đổi LRF

Chuyển đổi tài liệu của bạn như văn bản, PDF hoặc ebook sang định dạng LRF của Sony. Chỉ cần tải lên file hoặc cung cấp đường dẫn liên kết đến tài liệu bạn muốn chuyển đổi sang LRF.

Trình chuyển đổi lrf

Trình chuyển đổi lrf
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/opf/example.opf)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi ebook này cho phép bạn chuyển đổi từ nhiều định dạng khác nhau, bao gồm EPUB sang LRF, PDF sang LRF, HTML sang LRF, COMIC sang LRF, MOBI sang LRF, LIT sang LRF và nhiều hơn nữa. Hãy thử và xem trình chuyển đổi ebook có phù hợp với bạn không.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về LRF và BBeB (Broad Band eBook) tại đây.