Trình chuyển đổi MOBI sang LRF

Chuyển file của bạn từ Mobipocket sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi MOBI sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file MOBI thành LRF?

Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm MOBI

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ MOBI sang LRF:

Chuyển đổi MOBI sang LRF với file ví dụ MOBI của chúng tôi.