Trình chuyển đổi TEX sang MOBI

Chuyển file của bạn từ LaTeX Source Document sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi TEX sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file TEX thành MOBI?