Chuyển đổi các ebook sang định dạng AZW 3 của Kindle

Trình chuyển đổi AZW3

Chuyển đổi các tài liệu và sách điện tử của bạn sang định dạng KF8 mới từ Amazon. File được lưu dưới định dạng ebook AZW3 để sử dụng trên Kindle Fire và Kindle Touch với firmware mới nhất.

Chỉ cần chọn file của bạn ngay bên dưới hoặc gửi URL nơi chúng tôi có thể tải xuống ebook của bạn, thay đổi các cài đặt nếu cần và nhấp vào "Chuyển đổi file". Sau một lúc, bạn có thể tải xuống ebook được tối ưu hóa cho Kindle.

Trình chuyển đổi azw3

Trình chuyển đổi azw3
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/epub/example.epub)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Nhúng phông chữ:
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Hãy chắc chắn rằng ebook của bạn không được bảo vệ bởi DRM. Việc chuyển đổi các tài liệu được bảo vệ bởi DRM sẽ không thành công.