Chuyển đổi các ebook sang định dạng AZW 3 của Kindle

Trình chuyển đổi AZW3

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển đổi các tài liệu và sách điện tử của bạn sang định dạng KF8 mới từ Amazon. File được lưu dưới định dạng ebook AZW3 để sử dụng trên Kindle Fire và Kindle Touch với firmware mới nhất.

Chỉ cần chọn file của bạn ngay bên dưới hoặc gửi URL nơi chúng tôi có thể tải xuống ebook của bạn, thay đổi các cài đặt nếu cần và nhấp vào "Chuyển đổi file". Sau một lúc, bạn có thể tải xuống ebook được tối ưu hóa cho Kindle.

Hãy chắc chắn rằng ebook của bạn không được bảo vệ bởi DRM. Việc chuyển đổi các tài liệu được bảo vệ bởi DRM sẽ không thành công.