Trình chuyển đổi AZW3 sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Amazon KF8 eBook File sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi AZW3 sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file AZW3 thành MOBI?

  1. Chọn file AZW3 mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ AZW3 sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang AZW3:

Trình chuyển đổi MOBI sang AZW3
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm AZW3

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ AZW3 sang MOBI:

Chuyển đổi AZW3 sang MOBI với file ví dụ AZW3 của chúng tôi.