Trình chuyển đổi WPS sang AZW3

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi WPS sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành AZW3?

  1. Chọn file WPS mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ WPS sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn