Trình chuyển đổi WPS sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Microsoft Works Word Processor Document sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi WPS sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file WPS thành MOBI?