Chuyển đổi file văn bản thành PDF được tối ưu hóa cho trình đọc ebook

Trình chuyển đổi PDF

Chuyển đổi văn bản của bạn sang định dạng PDF được tối ưu hóa cho ebook bằng trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí này. Nhiều trình đọc ebook có thể đọc được định dạng PDF. Chọn trình đọc ebook mục tiêu để tối ưu hóa file PDF phù hợp với kích thước của thiết bị của bạn. Trình chuyển đổi hỗ trợ gần 20 định dạng đầu vào.

Trình chuyển đổi pdf

Trình chuyển đổi pdf
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/tcr/example.tcr)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Nhúng phông chữ:
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi ebook của chúng tôi chấp nhận nhiều định dạng đầu vào. Bạn có thể thực hiện chuyển đổi ebook ví dụ từ TXT sang PDF, HTML sang PDF, ePub sang PDF, mobi sang PDF, OEB sang PDF, RTF sang PDF và nhiều hơn nữa. Hãy thử và nếu nó không dùng được cho tài liệu của bạn thì hãy cho chúng tôi biết.