Trình chuyển đổi DJVU sang PDF

Chuyển đổi DJVU sang PDF

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang Portable Document Format bằng trình chuyển đổi DJVU sang PDF.

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành PDF?

  1. Chọn file DJVU mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DJVU sang PDF
  4. Tải file PDF của bạn