Trình chuyển đổi DJVU sang PDF

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang Portable Document Format bằng trình chuyển đổi DJVU sang PDF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành PDF?