Trình chuyển đổi DJVU sang TCR

Chuyển file của bạn từ DjVu image files sang Psion Series 3 eBook File bằng trình chuyển đổi DJVU sang TCR.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file DJVU thành TCR?