Chuyển đổi văn bản sang định dạng ebook ePub

Chuyển đổi file PDF, ebook của bạn từ các trình đọc khác hoặc chỉ văn bản đơn giản sang định dạng ePub. Định dạng này được hầu hết người đọc ebook biết đến. Tải lên một file hoặc cung cấp URL và bấm vào "Chuyển đổi file". Bạn có thể chọn trình đọc mục tiêu để trình chuyển đổi ebook của chúng tôi thực hiện chính xác hơn.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm
Trình chuyển đổi EPUB

Trình chuyển đổi ePub của chúng tôi chấp nhận nhiều định dạng đầu vào. Ví dụ, bạn có thể chuyển đổi từ PDF sang ePub, MOBI sang ePub, LIT sang ePub, LRF sang ePub, DOC sang ePub, HTML sang ePub và nhiều hơn nữa. Nếu trình chuyển đổi không thực hiện được, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng tích hợp cho bạn.

Nếu bạn cần một chút cảm hứng về những gì bạn có thể đọc, bạn có thể xemDự án Gutenberg.

Các trình đọc ebook sau đây hiểu định dạng epub: Apple iPad, Barnes và Noble Nook, Sony Reader, BeBook, Adobe Digital Editions, Lexcycle Stanza, BookGlutton, AZARDI, Aldiko, WordPlayer trên Android và tiện ích mở rộng OpenBerg Lector của Mozilla Firefox.