Trình chuyển đổi HTML sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi HTML sang EPUB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành EPUB?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang EPUB:

Chuyển đổi HTML sang EPUB với file ví dụ HTML của chúng tôi.