Trình chuyển đổi HTML sang LRF

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi HTML sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành LRF?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang LRF:

Chuyển đổi HTML sang LRF với file ví dụ HTML của chúng tôi.