Trình chuyển đổi HTML sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi HTML sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành MOBI?

Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang MOBI:

Chuyển đổi HTML sang MOBI với file ví dụ HTML của chúng tôi.