Trình chuyển đổi HTML sang MOBI

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi HTML sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành MOBI?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang MOBI:

Chuyển đổi HTML sang MOBI với file ví dụ HTML của chúng tôi.