Trình chuyển đổi HTML sang TCR

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Psion Series 3 eBook File bằng trình chuyển đổi HTML sang TCR.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành TCR?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang TCR
  4. Tải file TCR của bạn
Hãy thử chuyển đổi TCR với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang TCR:

Chuyển đổi HTML sang TCR với file ví dụ HTML của chúng tôi.