Chuyển đổi ebook sang định dạng đọc TCR

Trình chuyển đổi TCR

Đây là trình chuyển đổi ebook trực tuyến miễn phí cho phép bạn chuyển đổi ebook sang định dạng TCR. Chỉ cần tải lên ebook của bạn hoặc cung cấp URL dẫn đến ebook hoặc file văn bản và nhấn "Chuyển đổi file". Tùy chọn bạn có thể thay đổi cài đặt để nâng cao chất lượng file chuyển đổi cho trình đọc ebook của bạn.

Trình chuyển đổi tcr

Trình chuyển đổi tcr
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/prc/example.prc)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Định dạng TCR đã được sử dụng bởi một số ứng dụng đọc cho nền tảng EPOC/Psion và Symbian. Trình đọc ebook sau đây cũng hỗ trợ định dạng TCR: Pocketbook 360°, Pocketbook 301 Plus, Pocketbook 302, Pocketbook 901 và Azbooka 516. Ngoài ra, một vài phần mềm đọc ebook cho phép hỗ trợ TCR trên trình đọc ebook khác.