Trình chuyển đổi TXT sang TCR

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang Psion Series 3 eBook File bằng trình chuyển đổi TXT sang TCR.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành TCR?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang TCR
  4. Tải file TCR của bạn
Hãy thử chuyển đổi TCR với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang TCR:

Chuyển đổi TXT sang TCR với file ví dụ TXT của chúng tôi.