Trình chuyển đổi TXT sang LRF

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi TXT sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành LRF?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang LRF:

Chuyển đổi TXT sang LRF với file ví dụ TXT của chúng tôi.