Trình chuyển đổi TXT sang EPUB

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi TXT sang EPUB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành EPUB?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang EPUB
  4. Tải file EPUB của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ EPUB sang TXT:

Trình chuyển đổi EPUB sang TXT
Hãy thử chuyển đổi EPUB với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang EPUB:

Chuyển đổi TXT sang EPUB với file ví dụ TXT của chúng tôi.