Trình chuyển đổi TXT sang LIT

Chuyển file của bạn từ Raw text file sang Microsoft eBook File bằng trình chuyển đổi TXT sang LIT.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file TXT thành LIT?

  1. Chọn file TXT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ TXT sang LIT
  4. Tải file LIT của bạn
Hãy thử chuyển đổi LIT với file thử nghiệm TXT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ TXT sang LIT:

Chuyển đổi TXT sang LIT với file ví dụ TXT của chúng tôi.