Chuyển đổi ebook sang định dạng Palm PDB

Trình chuyển đổi PDB

Trình chuyển đổi ebook PDB trực tuyến miễn phí này cho phép bạn chuyển đổi ebook, file văn bản và các định dạng tài liệu khác sang định dạng ebook Palm PDB. Bạn có thể tải lên một file hoặc cung cấp URL để trình chuyển đổi ebook trực tuyến của chúng tôi có thể tải xuống ebook bạn muốn chuyển đổi sang PDB.

Trình chuyển đổi pdb

Trình chuyển đổi pdb
 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/ebook/lrf/example.lrf)
 2. Chọn từ Google Drive
Cài đặt tùy chọn
 • Trình đọc ebook mục tiêu:
 • Thay đổi tiêu đề ebook:
 • Thay đổi tác giả ebook:
 • Thêm đường viền (bằng cm):
  Trợ giúp
 • Cài đặt kích thước phông chữ cơ sở (tính bằng pts):
  Trợ giúp
 • Thay đổi mã hóa đầu vào:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Đầu ra ASCII:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • Kích hoạt quá trình hướng dẫn khám phá:
  (chỉ dành cho các chuyên gia)
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

Trình chuyển đổi PDB của chúng tôi hỗ trợ rất nhiều định dạng file nguồn như ePub sang PDB, PRC sang PDB, MOBI sang PDB, TXT sang PDB, RTF sang PDB, PDF sang PDB và nhiều hơn nữa. Hãy thử và tìm hiểu xem trình chuyển đổi PDB trực tuyến có phù hợp với bạn không.