Trình chuyển đổi CBR sang PDB

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Program Database bằng trình chuyển đổi CBR sang PDB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành PDB?