Trình chuyển đổi CBR sang MOBI

Chuyển đổi CBR sang MOBI

Thả tập tin tại đây
Nhập URL Dropbox Google Drive
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi CBR sang MOBI.

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành MOBI?

  1. Chọn file CBR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBR sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm CBR

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ CBR sang MOBI:

Chuyển đổi CBR sang MOBI với file ví dụ CBR của chúng tôi.