Trình chuyển đổi CBR sang MOBI

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi CBR sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành MOBI?