Trình chuyển đổi CBR sang MOBI

Chuyển đổi CBR sang MOBI

Thả tập tin tại đây Chọn file
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi CBR sang MOBI.

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành MOBI?

  1. Chọn file CBR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBR sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn