Trình chuyển đổi CBR sang LRF

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi CBR sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành LRF?