Trình chuyển đổi CBR sang LRF

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi CBR sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành LRF?

  1. Chọn file CBR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBR sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn