Trình chuyển đổi CBR sang AZW3

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi CBR sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành AZW3?

  1. Chọn file CBR mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ CBR sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn