Trình chuyển đổi CBR sang AZW3

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi CBR sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành AZW3?