Trình chuyển đổi CBR sang EPUB

Chuyển file của bạn từ ComicBook RAR Archive sang Electronic Publication bằng trình chuyển đổi CBR sang EPUB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file CBR thành EPUB?