Trình chuyển đổi RTF sang PDB

Chuyển file của bạn từ Rich Text Format sang Program Database bằng trình chuyển đổi RTF sang PDB.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file RTF thành PDB?

  1. Chọn file RTF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RTF sang PDB
  4. Tải file PDB của bạn
Hãy thử chuyển đổi PDB với file thử nghiệm RTF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RTF sang PDB:

Chuyển đổi RTF sang PDB với file ví dụ RTF của chúng tôi.