Trình chuyển đổi RTF sang LRF

Chuyển file của bạn từ Rich Text Format sang Sony Portable Reader File bằng trình chuyển đổi RTF sang LRF.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
pt
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file RTF thành LRF?

  1. Chọn file RTF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ RTF sang LRF
  4. Tải file LRF của bạn
Hãy thử chuyển đổi LRF với file thử nghiệm RTF

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ RTF sang LRF:

Chuyển đổi RTF sang LRF với file ví dụ RTF của chúng tôi.