Trình chuyển đổi ODT sang TCR

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Psion Series 3 eBook File bằng trình chuyển đổi ODT sang TCR.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành TCR?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang TCR
  4. Tải file TCR của bạn
Hãy thử chuyển đổi TCR với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang TCR:

Chuyển đổi ODT sang TCR với file ví dụ ODT của chúng tôi.