Trình chuyển đổi ODT sang MOBI

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Mobipocket bằng trình chuyển đổi ODT sang MOBI.

Chuyển đổi
...
đến
...
One moment, loading...
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành MOBI?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang MOBI
  4. Tải file MOBI của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ MOBI sang ODT:

Trình chuyển đổi MOBI sang ODT
Hãy thử chuyển đổi MOBI với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang MOBI:

Chuyển đổi ODT sang MOBI với file ví dụ ODT của chúng tôi.