Trình chuyển đổi ODT sang AZW3

Chuyển file của bạn từ OpenDocument Text Document sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi ODT sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file ODT thành AZW3?

  1. Chọn file ODT mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ ODT sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ AZW3 sang ODT:

Trình chuyển đổi AZW3 sang ODT
Hãy thử chuyển đổi AZW3 với file thử nghiệm ODT

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ ODT sang AZW3:

Chuyển đổi ODT sang AZW3 với file ví dụ ODT của chúng tôi.