Trình chuyển đổi HTML sang AZW3

Chuyển file của bạn từ Hypertext Markup Language with a client-side image map sang Amazon KF8 eBook File bằng trình chuyển đổi HTML sang AZW3.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
pt
Kích hoạt ASCII đầu ra
Kích hoạt heuristic
cm

Làm cách nào để chuyển đổi file HTML thành AZW3?

  1. Chọn file HTML mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ HTML sang AZW3
  4. Tải file AZW3 của bạn
Hãy thử chuyển đổi AZW3 với file thử nghiệm HTML

Bạn vẫn còn nghi ngờ? Nhấp vào đường dẫn liên kết sau để chuyển đổi file mẫu của chúng tôi từ HTML sang AZW3:

Chuyển đổi HTML sang AZW3 với file ví dụ HTML của chúng tôi.